Nejčastější dotazy

1. Co je to paralyzér?

Paralyzér je ruční, bateriemi (mohou být i zabudované pro nabíjení pomocí nabíječky) poháněné zařízení, které vydává elektrický proud a při kontaktu s tělem útočníka tento proud přechází do svalového a nervového systému. Není to zbraň tradičního slova smyslu, protože toto zařízení nikoho a nic nestřílí. Paralyzér má 2 hroty/diody, mezi kterými proud probíhá. Zmáčknutím spouště paralyzéru a dotekem hrotů/diod útočníka, proběhne elektrický proud ( i přes oblečení ) do těla agresora a podle doby kontaktu se projeví výsledek.

Paralyzér je nesmrtící zařízení.  I přes velmi vysoké napětí ( několik set tisíc až miliony voltů ) je velikost proudu (angl. amperage) nízká, takže nedochází k trvalým poškozením osoby. Přesto je potřeba používat tyto věci v souladu se zákonem a rozumem. Paralyzér je v mnoha zemích světa používán jako nejrozšířenější sebeobranný prostředek. Pracuje velmi odlišně od distančních elektrických paralyzérů.

 

2. Jaký je rozdíl mezi druhy paralyzérů?

Paralyzéry jsou k dostání v různách velikostech i podobách. Ve většině případech čím více má paralyzér voltů, tím bývá delší a těžší ( není to ale pravidlem – například ZAP Stick 900 000 voltůaj.). Omračující obušek nebo hůl má tu výhodu, že je možné jej použít na delší vzdálenost a tím si držet útočníka od těla. Většina paralyzujících obušků má podel obvodu další kontaktní místa, které, pokud se útočník pokusí Vám vyrvat obušek z ruky, také vydávají elektrický proud.

 

3. Je paralyzér v České republice legální?

Ano, paralyzéry jsou u nás legální a koupit si ho může každý, kdo dovršil 18-ti let. Přesto je však nutno míti napaměti, že se jedná čistě o sebeobranný prostředek a uživatel musí toto zařízení používat v souladu se zákonem a rozumem.

 

4. Je paralyzér smrtící?

Samozřejmě, že ne!  Paralyzéry jsou nesmrtící sebeobranné prostředky určené k paralyzování agresora na určitou dobu. V USA a po celém světě pomáhá denně paralyzér ke zvládnutí nebezpečných situacích milionům lidí. Přestože má toto zařízení vysoké napětí ( až několik milionů voltů), má malý počet miliampérů - přesně 3mA (=bezpečný proud) a tím není pro trvalé zdraví člověka nebezpečný.

 

5. Jaké jsou účinky paralyzéru?

Paralyzéry jsou navrženy tak, aby při kontaktu diod (kontaktních míst) s tělem útočníka pronikly do nervového systému. Paralyzér pak pošle elektrický proud do svalů a to ztěžuje agresorovi pohyblivost a výkon útoku. Současně se přeruší drobné neurologické impulsy, které cestují po celém těle přímým pohybem svalů. To způsobuje dezorientaci a ztrátu rovnováhy, nečinného útočníka v pasivním stavu a zmateného po dobu několika minut. Neexistuje žádný významný vliv na srdce a další orgány.

 

Obecně platí:

1) Půl sekundy – může způsobit intenzivní bolest a svalovou kontrakci - odpuzení a vylekání útočníka

2) 1-2 sekundy – může způsobit intenzivní bolest, svalové křeče a omámený duševní stav – může položit agresora na zem

3) 3 a více sekund – může zbůsobit intenzivní bolest, ztrátu rovnováhy, ztrátu svalové kontroly, zmatenost a dezorientaci. Obecně při použití paralyzéru 3 a více sekund způsobuje útočníkův pád na zem.

 

6. Funguje paralyzér na útočníky pod vlivem alkoholu, drog atd. ?

ANO! Paralyzéry fungují i na ty, kteří jsou pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.

 

7. Co pro mě znamená počet voltů?

Počet voltů je důležitý, avšak není to nutně nejdůležitější faktor ovlivňující efektivnost paralyzérů. Stějně důležité je i doručení elektrického proudu. Paralyzér s nižším napětím, ale lepším doručením proudu často bývá účinnější než produkty s vyšším napětím horšího doručení proudu. Velmi velký rozdíl je mezi kvalitními značkovými a neznačkovými produkty. Všechny produkty, které u nás najdete patří mezi nejkvalitnější a nejúčinnější na světě.

 

8. Dochází při doteku útočníka ke zpětnému výboji?

NE! I v případě, že Vás útočník chytne nebo se Vas kdekoliv dotkne v momentě, kdy do něj proudí elektrický proud z paralyzéru, nemůžete utrpět zpětný výboj.

 

9. Působí paralyzér i přes oblečení?

Absolutně! Paralyzéry jsou navrženy tak, aby byly 100% efektivní i přes běžné oblečení a dokonce i přes kožené věci.

 

10. Může být paralyzér použit vícekrát?

Ano! S novou sadou bateriíí nebo nabitým akumulátorem může být parylyzér použit mnohokrát. Proto je toto zařízení vynikající volbou i pro sebeobranu proti více útočníkům.